fbpx

Havarinin Inancı

Bu, Hıristiyanların inandıklarının en eski özetlerinden biridir. Dünyanın dört bir yanındaki inananlar bu temel gerçekler üzerinde hemfikirdir.

Her şeye gücü yeten, göğün ve yerin yaratıcısı olan Tanrı‘ya inanıyorum. Kutsal Ruh’tan gebe kalan ve bakire Meryem’den doğan biricik Oğlu Rabbimiz İsa Mesih’e inanıyorum. Pontius Pilate altında acı çekti, çarmıha gerildi, öldü ve gömüldü; ölüler diyarına indi. Üçüncü gün ölümden dirildi. O göğe yükseldi ve Her Şeye Gücü Yeten Baba Tanrı‘nın sağında oturdu. Oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için gelecek. Kutsal Ruh’a, kutsal evrensel kiliseye, azizlerin birliğine, günahların bağışlanmasına, bedenin dirilişine ve sonsuz yaşama inanıyorum. Amin.

TR