fbpx

دعای پروردگار

عیسی این دعا را به شاگردانش آموخت و ما با هم آن را به زبان خودمان دعا می کنیم. اینجا به زبان شماست:

ای پدر ما در آسمان،

نام تو مقدس باد.

پادشاهی تو بیاید،

اراده تو انجام شود، همانطور که در آسمان است.

 

نان روزانه ما را امروز به ما بده

و بدهی های ما را ببخش،

همانطور که ما نیز بدهکاران خود را بخشیده ایم.

 

و ما را به وسوسه نکش،

اما ما را از شر نجات ده

 

زیرا پادشاهی و قدرت و جلال

از آن توست تا ابدالاباد، آمین.

 

FA