fbpx

هر هفته به 11 زبان ارائه میدهیم. شما می توانید یک نسخه از نسخه خطی به زبان انتخاب خود را دانلود کنید. برای تماشای ویدیو خطبه با زیرنویس به زبان خود، زبان را از منوی زبان های بالا انتخاب کنید. شما همچنین می توانید تمام مواظب ما را با زیرنویس در صفحه YouTube

Chris Sicks - سپتامبر 4, 2022

God's little messenger of hope

بیشتر از "All Sermons"

Powered by Series Engine

FA