fbpx
Học bổng One Voice

Bất kỳ logo tốt nào cũng sẽ cho bạn biết điều gì đó về tổ chức mà nó đại diện. Dưới đây là ba ý tưởng đằng sau biểu trưng One Voice: 

1) Toàn cầu - Hình dạng nhắc nhở chúng ta về trái đất, và rằng dân sự của Đức Chúa Trời được kêu gọi để chia sẻ Tin Mừng với tất cả các nhóm người, ở bất cứ nơi đâu. 

“Các bạn sẽ là nhân chứng của tôi tại Giê-ru-sa-lem và khắp miền Giu-đê và Sa-ma-ri, và đến cùng trái đất. ” (Công vụ 1: 8)

“Đức Chúa Jêsus đến và nói với họ rằng: Mọi quyền hành trên trời và dưới đất đã được giao cho ta. Do đó, hãy đi và trở thành môn đồ của tất cả ethne, làm báp têm cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy họ tuân giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và này, tôi luôn ở bên bạn, cho đến cuối thời đại. ” (Ma-thi-ơ 28: 18-20)

2) Lấy Chúa Kitô làm trung tâm - Một lăng kính chia ánh sáng trắng thành đỏ, cam, vàng, lục, lam và tím. Giống như một lăng kính, ngôn ngữ và văn hóa thường phân chia Thân thể của Đấng Christ. Nhưng cây thánh giá có màu trắng trong biểu tượng của chúng tôi vì Thân thể của Chúa Kitô đã chứa mọi người từ mọi bộ lạc và ngôn ngữ. Chúng ta có thể cảm nghiệm được nhiều hơn sự sung mãn của Thân thể Đấng Christ khi chúng ta tham gia vào một cộng đồng đa dạng. 

“Tôi có những con cừu khác không thuộc giống này. Tôi cũng phải mang theo chúng, và chúng sẽ lắng nghe tiếng nói của tôi. Vì vậy, sẽ có một bầy, một người chăn cừu ”. (Giăng 10:16)

3) Đa văn hóa - Nhiều nhà thờ cố gắng trở thành đa văn hóa, như họ nên làm. Đa văn hóa là một bước tiến xa hơn và là mục tiêu của chúng tôi tại One Voice. Hãy xem màu sắc thay đổi như thế nào khi chúng tương tác với nhau? Như trong hôn nhân, mục tiêu của chúng tôi là ở trong một cộng đồng gần gũi với nhau đến mức cả hai chúng tôi đều có thể thay đổi trải nghiệm vì điều tốt đẹp hơn. 

“Khi chúng ta bắt đầu tương tác với ai đó có nền văn hóa khác với chúng ta, dù ở tận cùng trái đất, ở thung lũng bên cạnh, hay trên đường phố của chúng ta, và khi chúng ta cố gắng hiểu rõ về nhau, chúng ta đang tham gia vào“ tương tác intercultural ”. Đa văn hóa mô tả những gì xảy ra giữa các nền văn hóa. Học tập giữa các nền văn hóa xảy ra khi chúng ta học hỏi lẫn nhau khi cuộc sống của chúng ta giao nhau. " (Cơ đốc nhân và sự khác biệt văn hóa, Smith và Dykstra-Pruim, 15 tuổi)

VI